Lon tiếc 250ml nắp nhựa trắng,lon đựng keo,sơn ,háo chất,lon tiếc đựng dung môi,lon đưng đóng rắn 2k

Lon tiếc 250ml nắp nhựa trắng,lon đựng keo,sơn ,háo chất,lon tiếc đựng dung môi,lon đưng đóng rắn 2k

Lon tiếc 250ml nắp nhựa trắng,lon đựng keo,sơn ,háo chất,lon tiếc đựng dung môi,lon đưng đóng rắn 2k

Hỗ trợ trực tuyến
0934094337

Hổ trợ Online:

P.Kinh Doanh 1

0934094337

P.Kinh Doanh 2

0169.599.8477

P.Kinh Doanh 3

0932163407

Phòng Kế Toán

01695998577

Bộ Phận Kho & Giao hàng

0932925407

Thông tin liên hệ

ĐT:0934094337

Email:londunghoachat@gmail.com

2017 Copyright © HuyLap. Web Design by Nina Co.,Ltd
Facebook chat